PM - Helg utan älg - tvådagarstävling 2008-10-04 - 05

PM - Worddokument

Arena/TC

Ala. Vägvisning från väg 143 ca 500 m SO Ala Kyrka, ca 37 km SO Visby.

Avstånd
Parkering - TC 100 – 800 m
TC - startplats etapp 1 1200 m
TC - startplats etapp 2 1600 m

Parkering
Avgift 20 kr per personbil, 100 kr per buss för båda dagarna. Betalas vid etapp 1. Håll avgiften i beredskap (helst jämna pengar) vid infart till arenaområdet. Parkeringsytorna är begränsade. Samåk gärna.

Busstransport
Anmälan till busstransport senast måndag 29.9 kl 12.00 till Niklas Callenmark tfn. 070 44 77 012, e-post niklas.callenmark@telia.com. Pris 75 kr/dag. Avfärd från Visby Hamnterminal kl 07.30. Återtransport efter avslutad tävling. Tidpunkt meddelas av speakern.

Start
Första start båda dagarna kl 10.00.

Ändrade klasser
Klasserna D20 Motion, H20, H20 Motion och H21 Motion utgår.
Klasserna D18 och D20 sammanslagna till klass D20.

Öppna klasser
Direktanmälan, dag 1 klasserna Ö1 – Ö2, Ö4 – Ö9, dag 2 klasserna Ö1 – Ö9. Anmälan vid tält intill sekretariatet. Start mellan 10.00-11.30 varje dag. Avgift: tom HD16, 50 kr/etapp, övriga 80 kr/etapp.

Nummerlappar
Bäres av klasserna D21 och H21. Självservering vid start.

Stämplingssystem
Sportident. Brickor finns att hyra för 20 kr/dag.

Maxtid
3 h

Karta
Ala/Fjäle ängar , reviderad år 2008. Etapp 1 skala 1:10 000 för samtliga klasser, etapp 2 skala 1:15 000 för klasserna HD16 – HD35, övriga klasser skala 1:10 000.

Efteranmälan
Senast 1 oktober kl. 18.00 mot 50% förhöjd avgift och via Klubben online.

Terräng
Mestadels flack, lättlöpt Gotlandsterräng, med avgränsade tätare partier.

Vätska
Vid start båda dagarna. Etapp 2 även i terrängen enligt markeringar på tävlingskartan.

Miniknat
Snitslad bana för de yngsta ordnas båda dagarna. Start 09.30 - 11.00. Avgift 20 kr/deltagare.

Service på TC
Sportförsäljning, försäljning av enklare förtäring och kioskvaror, sjukvård, tempererad dusch, toaletter vid arenan samt vid startplatsen .

Priser/Prisutdelning
Lottade priser i öppna och motionsklasser. Öppna klasser och inskolning priser och prisutdelninger per etapp. Övriga klasser prisutdelning efter målgång etapp 2. Tidpunkt meddelas av speakern.

Tävlingsledning
Tävlingsledare: Nils-Erik Åkesson 0498- 21 98 29, mobil 070-592 28 58
Banläggare: Rolf Andersson, Lars Friberg, Per-Inge Karlsson
Pressansvarig: Monica Jonsson 0498 – 24 14 36
Tävlings- och bankontroll: Sven-Olof Ljunggren

VÄLKOMNA!
Svaide Roma SOK