Inbjudan

Ladda hem inbjudan (doc)

D
atum
4:e och 5:e oktober 2008

Tävlingsområde
Ala, 4 mil SO Visby
Bussresa ordnas till och ifrån Visby och TC. Läs mer under Resa/Bo

Tävlingsform
2-dagarstävling med individuell start båda dagarna. Lördag medeldistans, söndag långdistans.
För klasserna Öppen 1 – 9 sker ingen sammanräkning av tider. I dessa klasser lottas priser ut båda dagarna.

Klassindelning och banlängder

Klass

Lördag

Söndag

Klass

Lördag

Söndag

H10

2,0

2,5 km

D10

2,0

2,5 km

H12

2,5

3,0 km

D12

2,5

3,0 km

H14

3,0

4,0 km

D14

2,5

3,5 km

H16

3,5

5,0 km

D16

3,0

4,0 km

H18

3,5

6,5 km

D18

3,0

4,5 km

H20 Motion

4,0

6,5 km

D20 Motion

3,0

4,5 km

H20

4,0

7,0 km

D20

3,0

4,5 km

H21 Motion

4,5

8,0 km

D21 Motion

3,5

5,0 km

H21

4,5

11,0 km

D21

3,5

7,0 km

H35 Motion

3,5

6,5 km

D35 Motion

3,0

4,0 km

H35

4,0

7,0 km

D35

3,0

4,5 km

H40

3,5

6,5 km

D40

3,0

4,0 km

H45 Motion

3,0

5,5 km

D45 Motion

2,5

3,5 km

H45

3,5

6,0 km

D45

2,5

4,0 km

H50

3,0

5,5 km

D50

2,5

3,5 km

H55 Motion

2,5

4,5 km

D55 Motion

2,0

3,0 km

H55

3,0

5,0 km

D55

2,0

3,5 km

H60

2,5

4,5 km

D60

2,0

3,5 km

H65

2,5

4,0 km

D65

2,0

3,0 km

H70

2,5

4,0 km

D70

2,0

2,5 km

H75

2,0

3,0 km

D75

2,0

2,5 km

Inskolning

1,9

2,2 km

 

 

 

U1

1,9

2,2 km

 

 

 

U2

2,0

2,5 km

 

 

 

U3

2,5

3,0 km

 

 

 

U4

3,0

4,0 km

 

 

 

Terrängbeskrivning
Mestadels flack, lättlöpt Gotlandsterräng

Karta
Fjäle ängar, reviderad år 2008.
Etapp 1 skala 1:10 000 för samtliga klasser, etapp 2 skala 1:15 000 för klasserna HD16 – HD35, övriga klasser skala 1:10 000.

Anmälan
Via Klubben online senast 28 september

Efteranmälan
Senast 1 oktober kl. 18.00 mot 50% förhöjd avgift och via Klubben online

Anmälningsavgifter
Ungdom t.o.m. 16 år 100 kr, övriga 160 kr. Avgifterna faktureras klubbarna i efterhand. Utländska klubbar betalar vid informationen på TC

Första start
Båda dagarna kl 10.00

Stämplingssystem
Sportident. Brickor finns att hyra

Internetservice: PM, start- och resultatlistor
www.orienterapagotland.nu och Svaideromas hemsida

Tävlingsledning
Tävlingsledare: Nils-Erik Åkesson, 0498 21 98 29, helgutanalg@svaideroma.se
Bitr. Tävlingsledare; Niklas Callenmark 0498 27 73 96

Banläggare
Lars Friberg

Ban- och tävlingskontrollant
Ur Gotlands Bro OK

Service på TC
Sportförsäljning, försäljning av enklare förtäring och kioskvaror, sjukvård, dusch

Miniknat
Snitslad bana för de yngsta ordnas båda dagarna. Start från kl. 09.30

Övriga kringarrangemang
Information om arrangemang och tider lämnas av Cecilia och Lars Henriksson 0498 21 95 56, kringarrangemang2008@svaideroma.se
Bokning görs via e-post till Cilla senast 8 oktober.

Boendealternativ
Svaide Roma SOK, 5 km O Visby:
Husvagnscamping begränsat utrymme, tältmöjligheter. Bokning: www.svaideroma.se . Kontaktperson: Niklas Callenmark 0498 27 73 96
Visborgs OK, 5 km O Visby:
Husvagnscamping begränsat utrymme, tältmöjligheter. Kontaktperson: Sören Thulin 0498 26 11 62, mob. 070 24 28 433
Bro OK, 25 km N Visby:
5 lägenheter, 2 stugor, tält- och husvagnscamping. Bokning: www.gotlandsbrook.com 0498 27 31 70

 

Välkomna hälsar Svaide Roma SOK

 

Kartexempel, Fjäle Ängar: